Otázka:

Čo označuje výraz "dobi.sk", aký význam má slovo "dobi", v akom kontexte je možné použiť slovo "dobi"? Je tento výraz bežne používaný v komunikačnej praxi, t.j. v hovorovej reči, písomnostiach alebo v elektronickej komunikácii?

Heslá:

dobi.sk, dobiť

Odpoveď:

 

Časť dobi výrazu dobi.sk zodpovedá tvaru 2. osoby jednotného čísla rozkazovacieho spôsobu od slovesa dobiť, ktoré má význam: 1. prestať biť, napr. hodiny dobili šiestu, 2. expresívne veľmi zbiť, napr. dobiť väzňa na nepoznanie, 3. bitím usmrtiť, napr. dobili vlka lopatami, 4. nabíjaním doplniť elektrickú energiu, napr. dobiť batériu (porov. výklad slovesa dobiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe). Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) uvádza pri slovese dobiť ešte dva významy, a to 5. doplniť náboj do zbrane, napr. vyčistiť zbraň a dobiť ju a 6. dodať finančnú sumu na účet (obyčajne pomocou elektronických platobných systémov), z ktorého poskytovateľ služby inkasuje platby, napr. dobiť kredit cez bankomat. Výrazom dobi.sk sa na internete nazýva doména a. s. Axasoft.


Otázka z 04. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dobi.sk