Otázka:

Ako sa píše príslovka častokrát? Spolu alebo osobitne?

Heslá:

častokrát, často

Odpoveď:

Príslovka častokrát sa píše spolu, no hodnotí sa ako menej vhodná, v rovnakom význame Vám odporúčame uprednostniť príslovku často.


Otázka z 19. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu častokrát