Otázka:

Dobrý deň, chcel som sa spýtať na písanie i/y vo vetách V poriadku, mami/mamy. a Ja ti dám mamy/mami! Alebo mám používať iba tvar mama, lebo tvar mami je vokatív a ten sa už v slovenčine nepoužíva?

Heslá:

mami, mamy, mama

Odpoveď:

V slovenčine sa zachovalo iba niekoľko vokatívnych podôb podstatných mien, ktoré sa dodnes používajú v oslovení. Z podstatných mien mužského rodu sa predovšetkým v beletrii a v náboženských textoch používajú tvary ako otče, synu, pane, Bože, chlape, majstre, v ženskom rode pripomínajú vokatív hypokoristické podoby rodných mien, ktorými familiárne oslovujeme ženy, ako Zuzi, Jani, Evi,a slovo mami (takisto zakončené na mäkké i), ktoré sa v slovníkoch sprístupnených na stránke http://slovniky.korpus.sk uvádza v samostatnom hesle ako nesklonné ženské podstatné meno, hypokoristikum používané v oslovení (teda nie ako vokatív podstatného mena v rámci hesla mama).

            Prvé spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu: V poriadku, mami, lebo ide o oslovenie. Vyhrážka, aby sa niekto nedovolával mamy, má mať podobu Ja ti dám mamy! (genitív jednotného čísla podstatného mena mama) alebo Ja ti dám mamu! (v akuzatíve, podobne ako Ja ti dám frajera!).


Otázka z 10. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mami