Otázka:

Viaže sa slovo požiada (uvedené v zákone č. 311/2001) výhradne na písomnosť, alebo to môže byť aj ústne?

Heslá:

požiadať, žiadosť

Odpoveď:

 

Slovo požiada je tvar 3. osoby jednotného čísla slovesa požiadať, ktoré Krátky slovník slovenského jazyka (2003) definuje „vyjadriť (aj písomne) žiadosť, požiadavku“, napr. požiadať o pomoc, požiadať o rozvod, požiadať dievča o ruku. 


Otázka z 20. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu požiadať