Otázka:

Je správne slovné spojenie "Anjelské štúdio" alebo "Anjelske štúdio"?

Heslá:

anjelský hlas, anjelské krídla

Odpoveď:

 

V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) si možno overiť, že prídavné meno anjelský má koncové dlhé, napr. anjelský hlas, anjelské krídla. Citované príručky sú sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky, o čom informujeme na stránke jazykovej poradne.


Otázka z 05. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu anjelský hlas