Otázka:

V slovenčine sa píše kebab alebo kebap?

Heslá:

kebab/kebap

Odpoveď:

Balkánske mäsové jedlo pečené na ražni sa v slovenčine nazýva kebab. Pri podobných nejasnostiach sa nemusíte obracať na našu poradňu. Odpoveď si môžete vyhľadať ihneď v elektronickej verzii slovníkov na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 10. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kebab/kebap