Otázka:

Je správne slovíčko možnože? Môže to byť v texte alebo treba namiesto toho použiť možno, že/možno?

Heslá:

možnože

Odpoveď:

Slovo možnože sa v tejto podobe používa ako častica (popri podobe možno) a uvádza sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). V Synonymickom slovníku slovenčiny (porov. citovanú webovú stránku) sa hodnotí ako expresívny výraz. Posúdiť vhodnosť uvedenej častice možno len v konkrétnej vete.


Otázka z 09. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu možnože