Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Gessay?

Heslá:

skloňovanie priezvisk Gessay

Odpoveď:

Samohláskové skupiny -ay, -ai v zakončení maďarských, resp. pomaďarčených priezvisk, napr. Duray, Kállay, Révai, sa v slovenčine  vyslovujú ako -aj [vysl. duraj, kálaj, révaj], preto sa takéto priezviská prirodzene skloňujú podľa vzoru chlap – od Duraya, ku Kállayovi, s Révaiom [vysl. duraja, kálajovi, révajom]. Pri takýchto priezviskách sa však v jazykovej praxi vyskytuje aj výslovnosť so samohláskou na konci ovplyvnená maďarskou výslovnosťou [vysl. durai, kálai, révai]a vtedy sa skloňujú podľa vzoru kuli – od Durayho, ku Kállaymu, s Révaim [vysl. duraiho, kálaimu, révaim].

            V slovenčine odporúčame vyslovovať takéto priezviská so spoluhláskou j na konci a skloňovať ich podľa vzoru chlap, teda Gessay – bez Gessaya, o Gessayovi, s Gessayom.

           


Otázka z 09. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie priezvisk Gessay