Otázka:

Viaže sa podstatne meno kandidát s predložkou NA alebo ZA - kandidát na prezidenta alebo kandidát za prezidenta?

Heslá:

kandidát

Odpoveď:

Slovo kandidát sa viaže s predložkou na – kandidát na prezidenta (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).


Otázka z 09. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kandidát