Otázka:

Ako sa správne povie: sací reflex alebo cicavý reflex?

Heslá:

sací

Odpoveď:

Prídavné meno sací nie je v slovenčine nesprávne, uvádza sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ďalej KSSJ) aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (obidva slovníky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).  V KSSJ sa pri hesle sací uvádza odporúčanie (s kvalifikátorom vhodnejšie) používať prídavné meno nasávací, ale to sa vzťahuje najmä na technické termíny. V praxi sa v spojení so slovom reflex používajú prídavné mená sací, cicavý aj cicací, v medicíne a v biológii možno ako ustálené hodnotiť prídavné meno sací (porov. napr. prekladové slovníky medicíny).


Otázka z 07. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sací