Otázka:

Ako by mal byť správne sformulovaný názov ambulancie, ktorá sa zaoberá liečbou bolesti?

Heslá:

ambulancia pre liečbu bolesti

Odpoveď:

 

V slovnom spojení ambulancia pre liečbu bolesti sa uplatňuje predložka pre, ktorá tu má tzv. vymedzovací význam (porov. názvy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Komisia pre rozhodovanie sporov, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústav pre výskum verejnej mienky).


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ambulancia pre liečbu bolesti