Otázka:

Môže sa pre zaznamenávanie prejdených kilometrov železničných koľajových vozidiel používať slovné spojenie kilometrický prebeh?

Heslá:

prebeh kilometrov, kilometrický prebeh

Odpoveď:

 

Dopravný slovník od A. Petrovského (Alfa 1983) zaznamenáva termín prebeh kilometrov s výkladom „stanovený alebo plánovaný počet kilometrov, ktoré určitý druh motorových vozidiel prejde v stanovenom čase“. Termín kilometrický prebeh, ktorým v železničných predpisoch ustálene pomenúvate počet prejdených kilometrov železničných koľajových vozidiel, korešponduje s pomenovaním i obsahom termínu prebeh kilometrov, preto proti jeho používaniu nemožno mať námietky.


Otázka z 24. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prebeh kilometrov