Otázka:

Je spisovný výraz vzniknuvší?

Heslá:

vzniknuvší

Odpoveď:

 

Tvar vzniknuvší je činné príčastie minulé od slovesa vzniknúť. Činné príčastie minulé vyjadruje dej, ktorý sa uskutočnil pred priebehom základného deja vety. Činné príčastie minulé sa v súčasnej slovenčine používa iba v minimálnej miere. Príčastie vzniknuvší má význam „ktorý vznikol“ a toto slovné spojenie možno použiť namiesto príčastia vzniknuvší, napr. Spor vzniknuvší pre majetky sa nepodarilo urovnať. – Spor, ktorý vznikol pre majetky, sa nepodarilo urovnať.


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vzniknuvší