Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu pomenovania Kongregácia sv. Ofícia, Posvätná kongregácia sv. Ofícia a Posvätná kongregácia konzília?

Heslá:

Svätá kongregácia všeobecnej inkvizície, Svätá kongregácia Posvätného ofícia, Posvätná kongregácia pre náuku viery, Kongregácia pre náuku viery, Posvätná kongregácia konzília

Odpoveď:

Š. Vragaš a kol. v Teologickom a náboženskom slovníku (Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1. zv. 2006, 2. zv. 2008) zaznamenáva takéto podoby názvu inštitúcie rímskokatolíckej cirkvi zodpovednej za otázky týkajúce sa viery od jej založenia po súčasnosť: Svätá kongregácia všeobecnej inkvizície → Svätá kongregácia Posvätného ofícia (bežne sa používal skrátený názov Posvätné ofícium Sväté ofícium) → Posvätná kongregácia pre náuku viery → Kongregácia pre náuku viery. Názov Posvätná kongregácia konzília citovaný slovník neuvádza a nenašli sme ho ani v textoch na internete.


Otázka z 24. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Svätá kongregácia všeobecnej inkvizície