Otázka:

Ako správne uvádzať názov zoznamu UNESCO: zoznam svetového kultúrneho dedičstva alebo Zoznam svetového kultúrneho dedičstva?

Heslá:

Zoznam svetového dedičstva UNESCO

Odpoveď:

 V Dohovore o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sa v bode III. Medzivládny výbor na ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v čl. 11 ods. 2 píše, že „Na základe súpisov predložených štátmi... výbor založí, bude aktualizovať a publikovať pod názvom ,Zoznam svetového dedičstva‘ zoznam vlastníctva tvoriaceho časť kultúrneho a prírodného dedičstva..., ktorý považuje za vlastníctvo majúce výnimočnú svetovú hodnotu podľa takých kritérií, aké určí.“ Spomínaný zoznam má teda oficiálny názov Zoznam svetového dedičstva, resp. Zoznam svetového dedičstva UNESCO, hoci v jazykovej praxi sa používa i názov Zoznam svetového kultúrneho dedičstva (Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO) či Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO).


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zoznam svetového dedičstva UNESCO