Otázka:

Sú rovnocenné výrazy "pred Kristom" a "pred naším letopočtom"?

Heslá:

pred Kristom, pred naším letopočtom, letopočet

Odpoveď:

Revitalizované spojenia pred Kristom, po Kristovi, resp. skratky pred Kr., po Kr. po spoločenských zmenách v 90. rokoch minulého storočia začali konkurovať spojeniam pred naším letopočtom, nášho letopočtu a ich skratkám zaužívaným v predchádzajúcom období. Oba spôsoby datovania možno považovať za rovnocenné a je na používateľovi, ktorý z nich uprednostní.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pred Kristom