Otázka:

Ako sa správne píše názov provincie: Pannonia alebo Panónia?

Heslá:

Panónia

Odpoveď:

 

Názov rímskej provincie má slovenskú podobu Panónia (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Panónia