Otázka:

Ako sa správne píše názov provincie: "Pannonia" alebo "Panónia"?

Heslá:

Panónia

Odpoveď:

 

Názov rímskej provincie má slovenskú podobu Panónia (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na našej webovej stránke).


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Panónia