Otázka:

Píše sa v spojení slov napísanej číslovkou a písmenami spojovník? Je vhodné pridať za číslicou pádovú príponu?

Heslá:

60-ročný, 5-litrový, 3-izbový

Odpoveď:

Na spojenie častí zložených slov zapísaných číslicami a písmenami sa v slovenčine používa spojovník, napr. 60-ročný, 5-litrový, 3-izbový. Ako správne uvádzate, pri písaní čísloviek číslicami sa k nim pádová prípona so spojovníkom nepridáva, napr. formát všetkých 60 strán, po 120 kilometroch, s 30 žiakmi.


Otázka z 08. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 60-ročný