Otázka:

Ako sa volá dokument, ktorý sa vypracúva pri odovzdávaní stavebného diela? Je to: odovzdávací protokol, preberací protokol alebo odovzdávaco-preberací protokol?

Heslá:

odovzdávací a preberací protokol, odovzdávací protokol, preberací protokol, odovzdávaco-preberací protokol

Odpoveď:

Stavebnícky náučný slovník (6. zv., 1963) zachytáva pojmy odovzdanie a prevzatie staviebprotokol o prevzatí stavebných prác. V jazykovej praxi sa používajú všetky názvy, ktoré uvádzate: odovzdávací protokol, preberací protokol, odovzdávaco-preberací protokol a ešte aj štvrtý názov odovzdávací a preberací protokol.

Názov odovzdávací protokol akcentuje stanovisko dodávateľa, ktorý odovzdáva dokončenú stavbu, názov preberací protokol akcentuje stanovisko odberateľa, ktorý dokončenú stavbu preberá, názvy odovzdávaco-preberací protokol odovzdávací a preberací protokol zahŕňajú obe strany. Ak vychádzame z analogickej situácie pri kúpe, pri ktorej kupujúci s predávajúcim uzavierajú kúpnu zmluvu ako dohodu obsahujúcu obojstranný záväzok predávajúceho a kupujúceho, aj pre dokument o odovzdaní a prevzatí stavebného diela postačí názov odovzdávací protokol alebo preberací protokol. To, ktorý z nich záväzne používať, závisí od toho, aký názov sa používa v legislatíve.


Otázka z 31. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odovzdávací a preberací protokol