Otázka:

Ako sa skloňujú zvieracie podstatné mená?

Heslá:

psy/psi, vlky/vlci, vtáky/vtáci, zvieracie podstatné mená

Odpoveď:

 

 

Životné podstatné mená sa delia na osobné podstatné mená (označujú osoby, napr. Ondrej, Talian, učiteľ) a neosobné, čiže zvieracie podstatné mená (označujú zvieratá a živočíchy, napr. lev, slon, chrobák, jašterica). Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú ako životné podstatné mená, kým v množnom čísle sa skloňujú ako neživotné podstatné mená, t. j. podľa vzoru dub alebo stroj na základe zakončenia. Výnimku predstavujú zvieracie podstatné mená pes, vlk vták, pri ktorých sú v množnom čísle dvojtvary psy/psi, vlky/vlci, vtáky/vtáci. To znamená, že sa skloňujú ako neživotné podstatné mená podľa vzoru dub, napr. čistokrvné psy, ohrada pre vlky, chovali vtáky, alebo ako životné podstatné mená podľa vzoru chlap, napr. strážni psi, silní vlci, krmivo pre vtákov.


Otázka z 05. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu psy/psi