Otázka:

Ako sa správne píše slovo schengenský? Je správne používať výraz neschengenský alebo nonschengenský?

Heslá:

schengenský, neschengenský, nonschengenský

Odpoveď:

 

Z dvoch záporových podôb prídavného mena schengenský (neschengenský, nonschengenský) odporúčame používať podobu neschengenský, ktorá je systémová a má oporu aj v jazykovej praxi.


Otázka z 13. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu schengenský