Otázka:

Pri použití slovného zvratu "pustiť sa" má nasledovať slovesné podstatné meno (pustiť sa do umývania riadu) alebo infinitív (pustiť sa umývať riad)?

Heslá:

pustiť sa, pustiť sa do umývania riadu, pustiť sa umývať riad

Odpoveď:

Sloveso pustiť sa vo význame „začať niečo robiť“ sa viaže so slovesným podstatným menom aj s infinitívom, napr. pustiť sa do umývania riadu, pustiť sa do čítania; pustiť sa umývať riad, pustiť sa čítať. Rovnako aj synonymné sloveso dať sa viaže sa so slovesným podstatným menom aj s infinitívom, napr. dať sa do umývania riadu, dať sa do čítania knihy; dať sa upratovať, dať sa umývať riad.


Otázka z 13. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pustiť sa