Otázka:

Ako sa tvorí budúci čas od slovesa vyznať sa (v niečom)?

Heslá:

vyznať sa

Odpoveď:

Od nedokonavého slovesa vyznať sa vo význame „byť v niečom odborníkom, rozumieť, ovládať“ tvoríme budúci čas spojením tvaru budúceho času slovesa byť s neurčitkom: budem sa vyznať.


Otázka z 01. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyznať sa