Otázka:

Ako mám vyjadriť v spojení s predložkou do to, že idem na návštevu k susedom s menom Hanesovci, Bullovci alebo Donovalovci? Je v poriadku výraz idem do Hanesov, do Bullov?

Heslá:

do susedov, príďte do nás

Odpoveď:

Konštrukcie s použitím predložky do sa na vyjadrenie zameranosti slovesného deja na osobu používajú v slovenských nárečiach, napr. príďte do nás, išli sme do susedov. Tak i vyjadreniami idem do Hanesov, do Bullov sa v nárečí vyjadruje to isté, čo by sa spisovne označilo ako idem k Hanesovcom, k Bullovcom (teda k rodinám s takýmto priezviskom). V prípade názvov častí obce Donovaly, samôt Hanesy a Bully, sú štylisticky neutrálne spojenia idem na Hanesy, na Bully, bývam na Hanesoch, na Bulloch, rovnako ako idem na Donovaly, bývam na Donovaloch – pôvod týchto názvov je rovnaký, vznikli z priezvisk Bulla, Hanes, Donoval. Keďže vo svojom e-maile neuvádzate, o akú publikáciu ide, nevieme sa vyjadriť o vhodnosti použitia nárečových slov alebo konštrukcií, ktorým sa nemožno vyhnúť napríklad pri uvádzaní dialógov alebo prepisu spomienok (priamych výpovedí) obyvateľov z tohto prostredia.


Otázka z 08. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do susedov