Otázka:

Aká je etymológia slova podnos?

Heslá:

podnos, podložka

Odpoveď:

 Slovo podnos, čiže plochá podložka na roznášanie a podávanie pokrmov, nesúvisí so slovom nos. Vzniklo zo slovesa niesť, nesiem striedaním samohlások ie, e so samohláskou o pomocou predpony pod-, t. j. pod-nos. Podobne vzniklo zo slovesa uniesť (u-niesť) alternáciou samohlások ie, e so samohláskou slovo únos (ú-nos) a zo slovesa priniesť (pri-niesť) slovo prínos (prí-nos). Slovo podnos bolo utvorené pomocou predpony pod- azda pod vplyvom významovo blízkeho slova podložka (odvodeného od slovesa pod-ložiť): podnos slúži ako podložka, na ktorú sa kladú prenášané veci.


Otázka z 10. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podnos