Otázka:

Ako sa správne píše oslovenie v adrese: Vážený pán alebo vážený pán?

Heslá:

Vážený pán, Vážená pani, oslovenie

Odpoveď:

 

Oslovenie Vážený pán, Vážená pani v adrese alebo liste sa píše s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 14. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vážený pán