Otázka:

Ako sa správne píše slovo päťstostranový/päťsto stranový?

Heslá:

päťstostranový

Odpoveď:

Slovo päťstostranový sa píše spolu.


Otázka z 06. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu päťstostranový