Otázka:

K akému slovnému druhu sa radí slovo prepánajána?

Heslá:

prepánajána

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003). V oboch príručkách si môžete overiť, že slovo prepánajána je citoslovce.


Otázka z 05. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prepánajána