Otázka:

Ako sa tvorí imperatív slovies?

Heslá:

biť, piť, viť, kryť, rozryť, umyť, zavyť, hundrať, zavrieť, utrieť, pozvať, vziať

Odpoveď:

Pri slovesách s koreňovým -i- a -y-, pri ktorých sa tvar imperatívu tvorí od koreňa bez prípony, spoluhláska j na konci imperatívneho základu odpadáva, napr. biť – bij-ú – bi; piť – pij-ú – pi; viť – vij-ú – vi; kryť – kryj-ú – kry; rozryť – rozryj-ú – rozry; umyť – umyj-ú – umy; zavyť – zavyj-ú – zavy.

Prípona -i sa používa pri tvorení imperatívu slovies, ktorých druhá podoba prítomníkového kmeňa sa končí na skupinu spoluhlások, napr. zavrieť – zavri, utrieť – utri, hundrať – hundri, vziať – vezmi, pozvať – pozvi.

 


Otázka z 04. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu biť