Otázka:

Moji kolegovia používajú slovo naúčtovať, kým ja si myslím, že správne je zaúčtovať. Kto má pravdu?

Heslá:

naúčtovať, zaúčtovať

Odpoveď:

Slovesá naúčtovať zaúčtovať majú rovnaký význam „započítať pri účtovaní“. Možno sa o tom presvedčiť z výkladu slovesa naúčtovať v Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd., 2003), ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 05. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naúčtovať
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku