Otázka:

Moji kolegovia používajú slovo naúčtovať, kým ja si myslím, že správne je zaúčtovať. Kto má pravdu?

Heslá:

naúčtovať, zaúčtovať

Odpoveď:

 

 

Slovesá naúčtovať zaúčtovať majú rovnaký význam „započítať pri účtovaní“. Možno sa o tom presvedčiť z výkladu slovesa naúčtovať v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk.

 

 


Otázka z 05. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naúčtovať