Otázka:

Oddeľuje sa skratka slova starší st. za menom a priezviskom čiarkou?

Heslá:

starší, mladší, skratka st., skratka ml., skratka jr., skratka sr.

Odpoveď:

Skratka st. slova starší či skratka ml. slova mladší sa od priezviska alebo mena neoddeľujú čiarkou, napr. Karol Kállay st., Karol Kállay ml. Rovnako je to pri cudzích skratkách sr. (senior) jr. (junior): Karol Kállay sr., Karol Kállay jr.


Otázka z 05. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu starší