Otázka:

JMá byť v slovnom spojení "úhrada faktúry v predajni" predložka v?

Heslá:

v predajni

Odpoveď:

V slovnom spojení úhrada faktúry v predajni sa slovo predajňa viaže so základnou predložkou miesta v.


Otázka z 05. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v predajni