Otázka:

V akom slovesnom čase sú slovesá nakrájame, narežeme?

Heslá:

dokonavé slovesá, budúci dej

Odpoveď:

 

 

Slovesá nakrájame, narežeme sú prítomníkové (prézentné) tvary dokonavých slovies nakrájať, narezať, ktoré vyjadrujú budúci dej.


Otázka z 05. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dokonavé slovesá