Otázka:

Ako sa skloňuje meno Lívia?

Heslá:

Lívia

Odpoveď:

Ženské rodné meno Lívia sa skloňuje podľa vzoru ulica a v jednotnom čísle má tieto tvary: Lívia – bez Lívie – k Lívii – poznám Líviu – o Lívii – s Líviou.


Otázka z 04. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lívia