Otázka:

Aké sú pravidlá pri tvorení inštrumentálu množného čísla? Musím vetu ukončiť bodkou aj napriek tomu, že sa končí zátvorkou?

Heslá:

bodka ukončujúca vetu v zátvorkách

Odpoveď:

Najpodrobnejšie informácie o tvorení inštrumentálu množného čísla podstatných mien mužského rodu sa uvádzajú v Morfológii slovenského jazyka (pri jednotlivých vzoroch), ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk (cez Lingvistické zdroje).

Veta sa ukončuje bodkou aj v prípade, ak je na konci vety zátvorka, pred ktorou je bodka ukončujúca vetu v zátvorkách. Vhodnejšie riešenie je vetu pred zátvorkami zakončiť bodkou a vetu v zátvorkách zakončiť bodkou pred pravou zátvorkou, napr. Napokon sa rozhodli tieto záležitosti prerokovať za zatvorenými dverami. (Predseda poznamenal, že by nebolo vhodné, aby sa o takýchto nepríjemnostiach dozvedeli aj radoví členovia.)  

 


Otázka z 27. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bodka ukončujúca vetu v zátvorkách