Otázka:

Použila som správne prídavné meno najadaptabilnejší v spojení "... je doposiaľ najsilnejší a najadaptabilnejší rad motorových olejov" alebo tam má byť prídavné meno "najadaptívnejší"?

Heslá:

adaptabilný, adaptívny, najadaptabilnejší, najadaptívnejší

Odpoveď:

Prídavné mená adaptabilný adaptívny sú vo význame „schopný adaptácie, prispôsobivý“ synonymá. V jazykovej praxi sa však častejšie používa v danom význame prídavné meno adaptabilný a prídavným menom adaptívny sa vyjadrujú aj iné významy, napr. „súvisiaci s adaptáciou“ a vzniknutý adaptáciou“. Tretí stupeň (superlatív) prídavného mena adaptabilný je najadaptabilnejší, tretí stupeň prídavného mena adaptívny je najadaptívnejší. Správne sú teda obe spojenia, ale odporúčame Vám uprednostňovať spojenie doposiaľ najsilnejší a najadaptabilnejší rad motorových olejov,ktoré je významovo jednoznačné.


Otázka z 03. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu adaptabilný