Otázka:

Čo je správne: na obdobie 12 rokov alebo na obdobie 12-tich rokov?

Heslá:

skloňovanie základných čísloviek

Odpoveď:

Číslovky od päť do deväťdesiatdeväť sa v spojení s počítaným podstatným menom väčšinou skloňujú (podľa vzoru päť), zriedkavejšie sa neskloňujú. Správne sú spojenia na obdobie dvanástich rokov aj na obdobie dvanásť rokov. Číslicami však obe spojenia zapisujeme rovnakým spôsobom, a to na obdobie 12 rokov. Zápis na obdobie 12-tich rokov či na obdobie 12-ich rokov nezodpovedá slovenskému pravopisu.


Otázka z 03. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie základných čísloviek