Otázka:

Každý daňový úrad má niekoľko pobočiek a kontaktných miest. Sú správne uvedené hlavičky úradných dokumentov, ktoré boli pre tieto pracoviská určené? DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA, Pobočka daňového úradu Skalica, Mallého 56, 909 01 Skalica DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA, Kontaktné miesto daňového úradu Hlohovec, Podzámska 9, 921 01 Hlohovec

Heslá:

Daňový úrad, pobočka, kontaktné miesto

Odpoveď:

 

Adresa pobočky v znení Daňový úrad Trnava, pobočka daňového úradu Skalica, Mallého 56, 909 01 Skalica by nemala navodzovať dojem, že Daňový úrad v Trnave je pobočkou Daňového úradu v Skalici. Takúto interpretáciu vylučuje sídlo pobočky (Skalica), ale aj pravopis názvu daňového úradu Skalica; ak by šlo o daňový úrad v Skalici, tento názov by mal charakter vlastného mena a písal by sa s veľkým začiatočný písmenom, čiže pobočka Daňového úradu Skalica. Jednako na prvý pohľad či počutie môže nastať takáto zámena. Neželanej zámene by sa dalo vyhnúť formuláciou Daňový úrad Skalica, pobočka Daňového úradu Trnava alebo Daňový úrad Skalica, pobočka Daňového úradu v Trnave.


Otázka z 08. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Daňový úrad