Otázka:

Je správne "stres v práci sestry v operačných sálach" alebo "stres v práci sestry na operačných sálach"?

Heslá:

operačná sála

Odpoveď:

Slovo sála odporúčame v miestnom význame spájať s predložkou v – stres v práci sestry v operačných sálach, sestra pracujúca v operačných sálach. V uvedených slovných spojeniach by sme namiesto tvaru množného čísla v operačných sálach použili tvar jednotného čísla v operačnej sále.


Otázka z 16. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu operačná sála
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku