Otázka:

Je správne použiť slovo náprah alebo náťah v lukostreľbe pri vyjadrení natiahnutia luku?

Heslá:

naťahovanie luku, napínanie luku, náťah, náprah

Odpoveď:

 

V telovýchovnej literatúre sa prvok techniky lukostreľby, pri ktorom sa napína tetiva, nazýva naťahovanie alebo napínanie luku. Od dejového podstatného mena naťahovanie je možné skrátením utvoriť podstatné meno náťah, ktoré má takisto dejový charakter. Takýto spôsob tvorenia slov je v jazyku častý a uplatňuje sa i v odbornom štýle, porov. vybehnutie – výbeh, zabehnutie – zábeh, vytekanie – výtok, nacvičovanie – nácvik, naberanie – náber, načrtnutie – náčrt, načúvanie – náčuv, nadýchnutie – nádych, nahliadnutie – náhľad, zakrytie – zákryt, zaseknutie – zásek, zasiahnutie – zásah, odvádzanie – odvod, vyskočenie – výskok, odskočenie – odskok. Telovýchovný výraz náprah sa používa v hokeji, futbale, golfe i tenise, našli sme však iba jeden doklad na jeho použitie v streľbe lukom. Pri preklade knihy z oblasti lukostreľby Vám odporúčame používať výraz náťah.


Otázka z 26. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naťahovanie luku