Otázka:

Ako sa správne oslovuje rehoľná sestra? Je správne napísať: Navštívili nás Jana Krátka, Anna Bodoríková, sr. Júlia, Mária Zelená? Alebo sa má rehoľné meno oddeliť pomlčkou?

Heslá:

rehoľná sestra

Odpoveď:

 Otázka, ako oslovovať rehoľnú sestru, sa netýka jazyka, ale konvencie. Svoju úlohu tu môže zohrávať to, v akom vzťahu je konkrétna osoba k rehoľnej sestre (napr. príbuzenskom, priateľskom, pracovnom), či sa s ňou poznala ešte pred rehoľnými sľubmi, prípadne, ak je možnosť, je vhodné spýtať sa priamo jej.

 Vo vete Navštívili nás Jana Krátka, Anna Bodoríková – sestra Júlia a Mária Zelená odporúčame rehoľné meno sestra Júlia oddeliť od civilného mena Anna Bodoríková pomlčkou, pretože pri použití čiarky nemusí byť jasné, že ide o tú istú osobu.


Otázka z 25. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rehoľná sestra