Otázka:

Ako mám postupovať pri výpočte bodov, keď jeden bod má tri vety a ďalšie body sú jednoslovné?

Heslá:

výpočet bodov

Odpoveď:

Písaniu výpočtu bodov sa venujú Pravidlá slovenského pravopisu v kapitole Interpunkcia – v podkapitolách Bodkočiarka, Dvojbodka a Pomlčka. Samostatnú kapitolu venuje výpočtu bodov slovenská technická norma Pravidlá písania a úpravy písomností (STN 01 6910). Základné pravidlá pri výpočte bodov sú takéto:

1.      na označenie bodov sa používajú rímske alebo arabské číslice, malé alebo veľké písmená abecedy, pomlčky alebo iné grafické značky;

2.      za vetou uvádzajúcou výpočet sa píše dvojbodka. Dvojbodku však neodporúčame písať, keď uvádzacia veta je gramaticky úzko zviazaná s jednotlivými bodmi (napríklad, keď sa končí predložkou);

3.      výpočet bodov sa píše:

a)      s malými začiatočnými písmenami, ak body neobsahujú vety; body    výpočtu  sa ukončia čiarkou alebo bodkočiarkou (ak je rozsah niektorých bodov väčší), celý výpočet sa ukončí bodkou;

b)      s malými začiatočnými písmenami, aj keď niektorý z bodov výpočtu obsahuje vetu, čím sa vyjadrí tesnejšie zopätie bodov; body výpočtu sa ukončia bodkočiarkou, celý výpočet bodkou;

c)      s veľkými začiatočnými písmenami, ak výpočet obsahuje vety; body výpočtu sa ukončia bodkou.

 

Vo Vašom prípade Vám odporúčame postupovať podľa písmena b).


Otázka z 03. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu výpočet bodov