Otázka:

Prosím o odpoveď, či je titulok "Tatry sa blížia olympiáde" z jazykového hľadiska správny.

Heslá:

blížiť sa niečomu/k niečomu

Odpoveď:

Význam „dostávať sa k určitému cieľu, smerovať“ sa vyjadruje predložkovým spojením blížiť sa k niečomu, napr. blížiť sa k dospelosti, blížiť sa k úspešnému koncu, blížiť sa k záveru, ako aj blížiť sa k olympiáde. Titulok mal správne znieť Tatry sa blížia k olympiáde alebo aj Tatry sa priblížili k olympiáde a pod.

            Bezpredložkové spojenie blížiť sa niečomu sa používa vo význame „podobať sa, pripomínať“, napr. novela sa svojím rozsahom blíži románu, jeho tvorba sa blíži ľudovému umeniu, naša fikcia sa blíži skutočnosti.


Otázka z 03. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu blížiť sa niečomu/k niečomu