Otázka:

Keď píšem číslovku číslicami a skloňujem ju, ako zapíšem jej tvar? Napr. vo vete Vybrať si môžete z 22-och izieb, alebo je správnejšie z 22 izieb?

Heslá:

písanie základných čísloviek číslicami, číslovky

Odpoveď:

Základné číslovky sa zapisujú číslom bez bodky. Jednotlivé pády sa nevyjadrujú príponou so spojovníkom, tvar číslovky vyplýva z kontextu, napr. spojenie môžete si vybrať z dvadsiatich dvoch izieb zapíšeme môžete si vybrať z 22 izieb.

            So spojovníkom sa píšu prídavné mená, ktorých prvú časť tvorí základná číslovka. Napr. prídavné meno dvadsaťdvaizbový môžeme zapísať aj v podobe 22-izbový.


Otázka z 03. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie základných čísloviek číslicami