Otázka:

Ulicu v Senci, ktorá susedí s hniezdiskom vzácneho vtáčika včelárika, chceme nazvať podľa tohto živočícha. Má to byť Včeláriková ulica alebo Včeláričia ulica?

Heslá:

včelárik, včeláričí, Drozdia ulica, Jastrabia ulica, Stehličia ulica, Labutia ulica, Rybáričia ulica

Odpoveď:

Od názvu spevavého vtáčika včelárik sa tvorí zvieracie prídavné meno včeláričí podobne ako rybárik – rybáričí, stehlík – stehličí, kolibrík – kolibričí. Privlastňovacie prídavné meno možno utvoriť aj od zvieracieho podstatného mena, konkrétne od názvu včelárik v podobe včelárikov (vzor otcov) a vo väzbe s podstatným menom ženského rodu včelárikova (s krátkym -a). V názvoch ulíc, ktoré sa pomenúvajú podľa živočíchov, sa však nepoužíva privlastňovacie prídavné meno, ale zvieracie prídavné meno, ktorým sa odkazuje na celý druh, populáciu a pod. (napr. Škovránčia ulica, Drozdia ulica, Jastrabia ulica, Stehličia ulica, Labutia ulica, Rybáričia ulica). Preto Vám neodporúčame pomenovať komunikáciu Včelárikova ulica.

 Za vhodné názvy ulice v blízkosti hniezdiska včelárikov považujeme spojenia Včeláričia ulica alebo Ulica pri včelárikoch (t. j. pri ich hniezdisku).


Otázka z 03. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu včelárik