Otázka:

Čo je správne: v dôsledku, dôsledkom, následkom?

Heslá:

v dôsledku, následkom

Odpoveď:

Významy a použitie genitívnych predložiek v dôsledku (nie dôsledkom) a následkom si môžete porovnať v lexikografických príručkách sprístupnených v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. V podstate ide o synonymá – obomi predložkami sa vyjadruje príčina a obe predložky sú spisovné, knižné výrazy. Používajú sa najmä v odbornom a administratívnom štýle v spojeniach ako v dôsledku/následkom dlhotrvajúcich dažďov boli cesty rozmočené alebo rozšíria sa krvné kapiláry a v dôsledku/následkom toho prudko klesne tlak.   

 


Otázka z 02. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu v dôsledku