Otázka:

Číta sa názov obce Tematín s mäkkým ť alebo s tvrdým t na začiatku?

Heslá:

Tematín, Timoradza

Odpoveď:

Názov Tematín (prv aj Temätín) sa odvodzuje od starého slovanského mena Temęta. Jeho pôvodný základ pravdepodobne súvisí so slovom temeno. Po zániku nosovej samohlásky vzniklo Temäta, neskôr TemätínTematín, keďže hláska ä sa v západoslovenských nárečiach nevyskytuje. Názov Tematín sa vzhľadom na pôvod číta mäkko – [ťemaťín]. Podobne s mäkkými slabikami sa vyslovujú aj iné slovenské zemepisné názvy, ktoré majú starý slovansko-slovenský pôvod, napr. Timoradza (v nárečí aj Cimoradza), na východnom Slovensku mestská časť Prešova Cemjata (spisovne by malo byť Temjata) a obec Demjata.


Otázka z 02. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tematín