Otázka:

Často počúvam zvrat "na druhej strane si však myslím..." Je to správne?

Heslá:

na druhej strane, z druhej strany

Odpoveď:

Výrazmi na druhej strane alebo z druhej strany sa v slovenčine vyjadruje iný pohľad na vec, iné stanovisko, napr. na druhej strane rovnako dôležité je aj umelecké hľadisko alebo viem o našich slabinách, na druhej stane si však myslím, že netreba hádzať flintu do žita. Takéto zvraty zodpovedajú spisovnej slovenčine a bežne sa v nej používajú.


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na druhej strane
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku