Otázka:

Nenašiel som v slovníku slovo "dorovnanie". Je to spisovný výraz?

Heslá:

dorovnanie

Odpoveď:

Slovo dorovnanie síce nie je spracované v slovníkoch slovenského jazyka, ale v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2011; tento slovník nie je zatiaľ sprístupnený v elektronickej verzii) sa uvádza základný slovesný tvar dorovnať. Slovesné podstatné meno dorovnanie je správne utvorené a vyjadrujú sa ním významy ako „doplatenie, vyrovnanie“.

 


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dorovnanie