Otázka:

Je slovo broň spisovné?

Heslá:

broň, brnenie

Odpoveď:

Podstatné meno broň je spisovné a v slovenčine má dva významy. Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka sa vo význame „červeň“ hodnotí ako knižné slovo a vo význame „brnenie“ ako zastarané knižné. Príklady spojení z krásnej literatúry nájdete pri hesle broň v 1. zväzku Slovníka slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.
Otázka z 18. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu broň